Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна приключи работата по  проект "Морска академия 2019-2020"

Варна<+> 29.04.2021 11:07 Снимка: ДНЕС+

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна приключи работата по проект "Морска академия 2019-2020"

"Морска академия 2019-2020" спомогна за интегрирането на младите хора, останали без работа или с ниски доходи, в икономическия и социален живот на обществото ни, чрез осигуряване на възможност за реализация в две търсени и интересни професии. В рамките на проекта 74 младежи преминаха през обучения за придобиване на правоспособност "Водолаз" и/ или "Водач на плавателен съд до 40 БТ".

23 от тях получиха сертификати и по двете морски специалности.

В рамките на проекта се проведоха 8 курса – 4 за придобиване на правоспособност "Водолаз" и 4 за придобиване на правоспособност "Водач на плавателен съд до 40 БТ". Сертификатите са международно признати.

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“ се осъществи с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709