Избраха Иван Портних за председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион

Варна<+> 12.01.2021 17:46 Снимка: ДНЕС+

Избраха Иван Портних за председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион

С пълно единодушие членовете с право на глас в Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион за планиране избраха за свой председател кмета на Варна Иван Портних. На днешното заседание, провело се в онлайн среда, бе определен и неговият заместник – кметът на Община Шумен Любомир Христов. „Благодаря за предоставената възможност и гласуваното доверие. Уверен съм, че през предстоящия програмен период със съвместни усилия ще успеем да променим към по-добро нашите общини и градове“, каза по време на заседанието кметът. Участие в срещата взе и зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова, която акцентира върху важността на Съвета и неговата роля при реализирането на бъдещите инвестиции в региона.

Съветът обхваща територията на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, и се създава на основание на Закона за регионалното развитие, с мандат от 4 години. Негови членове са представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, научни институти. Функциите му са свързани с обсъждането и одобряването на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион; управлението, координирането, наблюдението и контрола на стратегията; участието в процеса по подбор на проекти, съфинансирани от Европейския съюз; подкрепата на български участници в трансгранични проекти; осъществяване на консултации при изготвянето на планове за интегрирано развитие на общините в региона и др.

CHF CHF 1 1.7868
GBP GBP 1 2.26611
RON RON 10 4.01114
TRY TRY 10 2.28269
USD USD 1 1.61066