“Енерго-Про” изпрати писма до всеки бизнес клиент с пояснения за свободния пазар

Варна<+> 22.07.2020 08:49 Снимка: ДНЕС+

“Енерго-Про” изпрати писма до всеки бизнес клиент с пояснения за свободния пазар

“Енерго-Про Продажби” изпрати персонални писма до всеки свой небитов клиент във връзка с либерализацията на пазара на ток от 1 октомври. То е публикувано и на сайта на компанията.

Писмото подробно обяснява етапите и сроковете, в които е необходимо да бъдат предприети стъпки по избирането на доставчик по свободно договорени цени.

От 1 октомври 2020 г., ако бизнес клиентът не е сменил доставчика си, той служебно ще се снабдява до 30 юни 2021 г. от “Енерго-Про Продажби”, но вече в качеството му на търговец на свободен пазар. Ще се сключва типов договор и при условия, утвърдени от КЕВР.

В този случай клиентът ще бъде допълнително уведомен в какъв срок е необходимо да сключи договора. Той ще е валиден през гратисния период до 30 юни 2021. След тази дата клиентите, неизбрали доставчик на електроенергия на свободния пазар, ще преминат към доставчик от последна инстанция.

Важно условие за излизането на свободния пазар са коректните клиентски данни. Друго изискване е липсата на задължения към настоящия доставчик.

Според промяната в Закона за енергетиката след 1 октомври на регулирания пазар на електроенергия ще останат само битовите клиенти.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448