Близо 65% спад на нощувките през юли отчитат хотелиерите във Варненско

Варна<+> 24.09.2020 13:42 Снимка: ДНЕС+

Близо 65% спад на нощувките през юли отчитат хотелиерите във Варненско

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 363 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.0 хил., а на леглата - 51.1 хиляди.

В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.9%, а на леглата в тях - с 26.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г., е 514.8 хил., или с 64.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 77.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

От общият брой нощувки 203.6 хил. са от български граждани, а 311.2 хил. - от чужденци.  През юли 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 83.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.3% от нощувките на български граждани и 9.2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.3 и 6.9%.

През юли 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Германия, Полша и Чехия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юли 2020 г. намалява с 54.4% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 119.3 хиляди. От всички пренощували лица 50.9% са българи, като по-голяма част от тях (48.9%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 58.6 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 56.6%, след тях се нареждат тези от Германия - 17.7%, от Полша - 12.6% и от Чехия - 3.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 84.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.3

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юли 2020 г. е 33.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 40.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 33.4 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди - с 42.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2020 г. в област Варна достигат 28.6 млн. лв., или с 68.4% по-малко в сравнение с юли 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани със 75.2%, а от български граждани намалението е с 2.5%.

CHF CHF 1 1.82532
GBP GBP 1 2.15509
RON RON 10 4.0113
TRY TRY 10 2.10115
USD USD 1 1.65021