Петте вида възобновяема енергия

Наука 14.09.2022 16:52 Снимка: ДНЕС+

Петте вида възобновяема енергия

Да осъзнаем, че климатът се изменя в в основата това, което ще оформя бъдещето на световната икономика. Правителства в глобален мащаб планират как да намалят емисиите, инвеститорите следят внимателно екологичните показатели на компаниите, а потребителите започват да осъзнават колко е важно да намалят своите въглеродни отпечатъци. Но независимо от всичко, производството и потреблението на енергия от изкопаеми горива е един от най-големите фактори, допринасящи за емисиите.

Ето защо възобновяемите енергийни източници никога не са били толкова важни, колкото днес.

Петте вида възобновяема енергия

Технологиите за възобновяема енергия използват силата на слънцето, вятъра и топлината от ядрото на Земята и след това я трансформират в енергия като топлина, електричество и горива.

Инфографиката използва данни от Lazard, Ember и други източници и показва по-интересните данни за теси енергийни източници.

Макар и често извън светлината на прожекторите, хидроенергията е най-големият възобновяем източник на електроенергия, следвана от вятърната енергия и соларната.

Общо петте основни източника  отговарят зз 28% от световното производство на електроенергия през 2021 г., като вятърната и слънчевата енергия общо преодоляват бариерата от 10% дял за първи път.

Ето и петте вида възобновяема енергия и как работят

1. Вятърна енергия

Вятърните турбини използват големи перки (вятърни турбини) и на сушата сушата, и в морето, за да "уловят" кинетичната енергия, създадена от вятъра. Роторът на вятърната турбина е свързан с турбинен генератор, който се върти, за да преобразува кинетичната енергия на вятъра в електричество.

2. Слънчева (фотоволтаична)

Слънчевите технологии използват светлина или електромагнитно излъчване от слънцето и го преобразуват в електричество.

Фотоволтаичните (PV) слънчеви клетки съдържат полупроводникова пластина, положителна от едната страна и отрицателна от другата. Когато светлината стигне до клетката, полупроводникът поглъща слънчевата светлина и пренася енергията под формата на електрони. Тези електрони се улавят от електрическото поле под формата на електрически ток.

Способността на тази система да генерира електричество зависи от полупроводниковия материал, заедно с условията на околната среда.

3. Геотермална

Геотермалната енергия произхожда от ядрото на Земята, известна като геотермални ресурси.

Геотермалните централи обикновено използват кладенци за изпомпване на гореща вода от геотермални ресурси и я превръщат в пара за турбинен генератор. След това водата и парата могат да бъдат използвани отново, което го прави възобновяем източник на енергия?

4. Хидроенергия

Подобно на вятърните турбини, водноелектрическите централи използват кинетичната енергия от течаща вода в електричество с помощта на турбинен генератор.

Водноелектрическите централи обикновено са разположени близо до водоеми. Производството на електроенергия зависи от обема и промяната в надморската височина или напора на течащата вода.

5. Биомаса

Хората вероятно са използвали енергия биоенергия за генериране на топлина, откакто нашите предци са се научили да палят огън.

Биомасата - органичен материал като дървесина, сухи листа и селскостопански отпадъци - обикновено се изгаря, но се счита за възобновяема. Изгарянето на биомаса произвежда пара под високо налягане, която върти турбинен генератор за производство на електричество.

Биомасата също се превръща в течни или газообразни горива за транспорт. Емисиите от биомаса обаче варират в зависимост от използвания материал и често са по-високи от други чисти източници.

Кога възобновяемата енергия ще доминира?

Въпреки скорошния растеж на възобновяемите енергийни източници, изкопаемите горива все още доминират в глобалния енергиен микс.

Повечето страни са в ранните етапи на енергийния преход и само някои могат да се похвалят със значителни дялове от електроенергията си от чисти източници. Въпреки това, през текущото десетилетие може да има още по-голям растеж от последните рекордни години.

МАЕ прогнозира, че до 2026 г. глобалният капацитет за възобновяема електроенергия ще нарасне с 60% от нивата от 2020 г. до над 4800 гигавата. Така че, независимо кога възобновяемите енергийни източници ще властват, ясно е, че световната енергийна икономика ще продължи да се променя./money.bg

CHF CHF 1 2.07229
GBP GBP 1 2.28245
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 6.26186
USD USD 1 1.81482