Мултимедия 07.07.2020 12:03 Снимка: Земята ни Българска

Средище на духовност: Народно читалище "Развитие - 1905" в село Дриново

Дрѝново е село в Североизточна България. Намира се на 12 км североизточно от Попово и на 26 км югозападно от град Разград. За пръв път селището е споменато в османо-турски данъчен регистър от 1573 г. с името Бахшишлар. След Освобождението, по инициатива на населението, селището е преименувано на Дриново, в чест на прочутия български професор Марин Дринов. Постоянно живеещите жители на селото са около 500 човека.

Началото на читалищната дейност в с. Дриново е поставена през 1905 г., когато местният учител Александър Стефанов, съвместно с други будни жители на селото, създава селско читалище. Читалището получило името "Развитие", с което се подчертавала неговата основна задача - да развива и издига културата, съзнанието и душевността на дриновчани. Под председателството на Стефанов читалището заработва активно. Урежда се библиотека и се организират курсове за ограмотяване и придобиване на знания по земеделие, математика и български език. По време на Балканската война дейността на читалището е временно преустановена, за да бъде подновена след 1923 г. Изнасят се театрални представления и се организират селски празници, а със събраните средства се попълва библиотечният фонд. Допълнителни средства постъпват и от земята, с която читалището е оземлено.

Независимо от развиваната активна дейност, читалището няма своя собствена сграда, а ползва помещения в местното училище. През 1931 г., по проект на арх. Милев от Разград, е построена сградата на Общинския народен съвет. Проектът предвиждал строителството и на читалищен салон, но поради недостиг на финансови средства е завършена само сградата на съвета, а тази на читалището е издигната до ниво основи. През 1937 г. Министерството на народната просвета отпуска за довършване на сградата сумата от 110000 лв., която покрива единствено разходите за тухли и цигли. По инициатива на трима местни учители, в селото е организирана акция за подпомагане на строежа и в рамките на само няколко дни е събран необходимият дървен материал за строежа. Със свои средства участва и общината.

Строежът на читалището се ръководи от Йордан Гюров Радков, който издига за дриновчани достолепна читалищна сграда със салон, сцена и гримьорна. Декорите на новопостроеното читалище са изработени от разградския художник Коста Петров, а столовете в салона са изработени в работилницата на поповския майстор дърводелец Миню Денев. Вторият етаж на сградата е отделен за нуждите на библиотеката. Там е устроен и клуб за местните младежи. Разгърнатата застроена площ е 304 кв. м., а местата в салоните са 150.

Започва трескава и ползотворна дейност - изнасят се театрални представления, уреждат се танцови вечери, четат се беседи и сказки, гостуват групи от други селища. През 1946 г. към читалището е сформирана художествена група от 40 певци, танцьори и музиканти, а през 1951 г. е създаден и читалищен хор. В този период салонът на читалището е ремонтиран, обновен и обзаведен.
Дейността на читалището се издига на ново ниво с инсталирането на кино машина и уреждането на регулярни кинопрожекции. С този период е свързано името на киномеханика Йордан Марков. Към читалището е създадена картинна галерия и етнографска сбирка.

Днес, повече от сто години след своето основаване, читалище "Развитие" продължава да бъде стожер на културата и просветата в селото, участвайки активно в неговия обществен живот. Регистрираните читалищни членове са над 60, а библиотечният фонд на читалището надхвърля 7000 единици. Постоянна дейност развиват 3 художествени колектива за фолклор и един клуб, които участват в национални фолклорни фестивали и срещи. Организират се чествания, празнуват се национални, традиционни и религиозни празници.
Интерес представлява и съхранената сграда на селското килийно училище, намираща се в двора на читалището, в която е уредена малка музейна експозиция.

Адрес:
Народно читалище "Развитие - 1905"
с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище
ул. "Мара Тасева" № 3

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062