Винсент Кампос: Ловът на Хамас не трябва да се води за сметка на заложниците

Избрано 20.11.2023 19:06 Снимка: ДНЕС+

Винсент Кампос: Ловът на Хамас не трябва да се води за сметка на заложниците

Съществуването на подобни тунели, скрити под болницата „Ал-Шифа“, не трябва да изненадва никого и не трябва автоматично да предполага някакво скрито споразумение между Хамас и болницата. Мрежите от тунели се простират като паяжина под града

Винсент Кампос е бивш дипломат, стратег и анализатор в сферите на политиката, енергетиката, сигурността и отбраната.

Той е и бивш говорител на Бюрото за енергийни ресурси към Държавния департамент на САЩ, а между 2009 и 2011 г. е говорител на посолството на САЩ в България.

Живял и работил повече от 17 години в над 60 страни в Латинска Америка, Западна Африка, Източна Европа и Близкия изток.

Предлагаме ви анализа му в няколко части ексклузивно за Tribune.bg.

Ситуацията в болницата „Ал-Шифа“ в ивицата Газа ни показа някои от най-грозните аспекти на продължаващата криза. Кои бяха основните казуси, които привлякоха вниманието ви в този случай?

На първо място, цялостното положение в болницата, която е най-голямата в ивицата Газа, бързо се превърна от злощастен ефект на войната в мащабна хуманитарна катастрофа. Организацията на обединените нации ООН наскоро нарече болницата, чието основното съоръжение е част един модерен и обширен медицински комплекс, „зона на смъртта“. И това е бегло описание на човешките страдания, които продължиха твърде дълго в болницата „Ал-Шифа“.

Когато ставащото в болницата привлече международно внимание, бях шокиран от съдбата на хилядите палестинци, много от които бяха сериозно ранени от въздушните контраатаки на Израел, както и на другите, които просто търсеха безопасно убежище. Всички те се превърнаха в мишена на военните действия на Израелските отбранителни сили (IDF), които имаха за цел да изтласкат и унищожат бойците на Хамас, за които се предполагаше, че се крият в подземните тунели. За съжаление, истинските жертви на тези военни действия бяха палестинските цивилни.

Трябва да се отбележат неуморните усилия на медицинския персонал на болницата да осигури грижи за новородените недоносени бебета в условия на недостиг или пълна липса на консумативи, които хвърлят светлина върху героичните усилия, които те полагат, за да спасят възможно най-много животи в невъзможни условия. Липсата на лекарства, храна и инкубатори за тези най-уязвими бебета, за съжаление, доведе до няколко смъртни случая, които никога не трябваше да бъдат допускани.

Накрая се надявах, че Израелските отбранителни сили ще отидат на място, подготвени със спешни медицински консумативи и гориво за генераторите, за да осигурят поне минимума за помощ на болничния персонал. Вместо това военните бързо пристъпиха към разпит на вече травмираните жертви относно местонахождението на „Хамас“ и след това нареди на всички, потърсили подслон, да напуснат болницата и да се отправят към „безопасно място“ в южната част на Ивицата Газа. Разбира се, предполагаемото „сигурно убежище“ на юг вече се беше превърнало в основна целева зона на Израелските отбранителни сили, което отне на палестинците другите възможности, освен да сменят една ужасна и безнадеждна ситуация с друга.

Атаката на Израел срещу болницата „Ал-Шифа“ беше планирана като изцяло положително събитие за страната, но за целта военните трябваше да окажат помощ при пристигането си. Вместо това тази ситуация се превърна в още един ярък пример за неуспешната пиар кампания на Израел по време на кризата. Закриването на болницата „Ал-Кудс“ придава още по-голямо значение на запазването и защитата на болницата „Ал-Шифа“.

Как ще коментирате откритата мрежа от тунели и командния център на Хамас, за които Израел публично обяви, че са разположени под болницата „Ал-Шифа“? САЩ не потвърдиха ли съществуването им?

Тунели и подземни пространства, които са построени от Хамас, има в цялата Ивица Газа. Тунелите са общоизвестни от години. Съвсем наскоро Израел показа видео, показващо 55-метров тунел под болницата „Ал-Шифа“. Стаята, която беше показана, пълна с оръжия и бомби, е забележителна, но едва ли е някакво огромно скривалище на бойци на Хамас. Може би Израел ще пусне допълнителни видеоклипове, които биха разкрили по-големи обекти, за да демонстрират по-сериозно въоръжено присъствие на Хамас.

Публикуваните карти ясно очертават три обширни тунелни мрежи под град Газа, Хан Юнис и централната ивица Газа. Експертите смятат, че тези тунели се намират някъде между 15 до 200 фута под земята. И като се има предвид, че са построени приблизително 300 мили тунели, има голяма вероятност тези тунели да са разположени под цивилни домове, бизнес сгради, правителствени съоръжения, училища, джамии и дори медицински центрове.

Съществуването на подобни тунели, скрити под болницата „Ал-Шифа“, не трябва да изненадва никого и не трябва автоматично да предполага някакво скрито споразумение от страна на болницата, медицинския персонал и управляващите на медицинския център. Мрежите от тунели се простират като паяжина под града и под всеки голям град на Ивицата Газа. Така неизброимо много цивилни сгради над земята се оказват уязвими.

Дали Израел и армията ѝ не наблегнаха твърде много на преследването на бойци на Хамас във, около и под болницата?

Като се имат предвид резултатите досега, доказателствата, публикувани от Израел, показват в най-добрия случай, че елементи на „Хамас“ вероятно са експлоатирали болницата „Ал-Шифа“ и комплекса на медицинския център в някакъв неизвестен период от време. Пълният обхват на тази експлоатация обаче остава неясен и липсват доказателства, които да показват, че елементи на Хамас все още се намират там и че предполагаемият команден център на „Хамас“ все още е активна и действаща заплаха за IDF.

С оглед на неотдавнашните масови протести в Израел, изглежда, че приоритетите на IDF трябва да бъдат пренастроени и военните да се съсредоточат в освобождаването на заложници, минимизиране на цивилните жертви и проследяване на по-големи клетки и оперативни локации на Хамас, в този ред. Ловът на Хамас не трябва да се води за сметка на заложниците, които все още не са спасени, като в същото време се игнорира тежкото положение и страданието на вътрешно разселените палестинци, които нямат храна, вода, подслон и достъп до базови услуги.

Не трябва да се пренебрегва посрещането на жизненоважни и високоприоритетни хуманитарни нужди. Опазването на човешкия живот винаги трябва да остане основен приоритет при криза от такъв мащаб.

Следва: Несъгласия в Държавния департамент на САЩ относно трансфера на оръжие за Израел

Следва: „Точката без връщане“ на кризата Израел-Хамас

 

 

Vincent Campos: The hunt for Hamas should not be conducted at the expense of the hostages who have yet to be rescued

The existence of any tunnels secreted below the al-Shifa hospital should not surprise anyone and should not automatically presume collusion on the part of the hospital. The tunnel networks reach out like a spider web below the city

 

November 20, 2023

Israel-Hamas Crisis: The Second 30 Days

Topic: The al-Shifa Hospital Disaster

 

The situation at the al-Shifa hospital in the Gaza Strip revealed some of the worst aspects of the ongoing crisis. What were a few of the main issues that captured your attention?

First of all, the overall situation at the hospital, the largest in the Gaza Strip, quickly morphed from an unfortunate consequence of war to a massive humanitarian disaster. The United Nations recently called the hospital, the main facility as part of what had been a modern and sprawling Medical Center complex, a “death zone.” That description barely describes the widespread human suffering that has lasted far too long at the al-Shifa hospital.

As the hospital garnered international attention, I was immediately shocked by the thousands of Palestinians, many of whom were seriously injured by Israel’s aerial counterattacks while the others were simply seeking safe refuge. They all became targets of Israeli Defense Force (IDF) military actions which were intended to flush out and destroy Hamas militants that were ostensible hidden in underground tunnels. Unfortunately, the main casualties of those military actions were the Palestinian civilians themselves.

Of note, the tireless attempts by the hospital medical staff to provide care to neonatal infant patients despite limited or a complete lack of supplies illuminated the heroic efforts they made to save as many lives as possible under incredibly impossible conditions. The lack of medications, nourishment, and incubators to these most vulnerable infant patients sadly resulted in several deaths that never should have occurred.

Finally, I was hoping that the IDF would have arrived on-scene equipped with emergency medical supplies and fuel for generators in order to provide the minimal amount of assistance to the hospital staff. Instead, the IDF quickly proceeded to question the already traumatized victims regarding Hamas whereabouts and then advised all those seeking shelter to vacate the property and head to safety in the southern portion of the Gaza Strip. Of course, the supposed “safe haven” in the south had already become a prime IDF target zone, leaving Palestinians no options but to exchange one dire and hopeless situation for another.

The IDF raid on the al-Shifa hospital should have become a singularly positive event for Israel but only if the IDF had rendered assistance upon arrival. Instead, this situation became just one more glaring element within Israel’s failed public relations campaign throughout the crisis. The closure of the al-Quds hospital placed even greater significance on preserving and protecting the al-Shifa hospital.

What about the network of tunnels and the Hamas command center that Israel had publicly declared were located beneath the al-Shifa hospital? Didn’t the United States also confirm the existence of such a Hamas site?

Tunnels and undergrounds spaces that were constructed by Hamas exist throughout the Gaza Strip. The tunnels have been common knowledge for several years. Most recently, Israel released a video showing a 55-meter-long tunnel beneath the al-Shifa hospital. The single room that was also revealed which contained weapons and bombs was noteworthy but hardly constituted a significant Hamas militant cache. Perhaps Israel will release additional videos that would reveal more potent sites to demonstrate a more substantial armed presence by Hamas.

Published maps clearly delineate three sprawling tunnel networks in Gaza City, Khan Younis, and the central Gaza Strip. Experts believe that these tunnels are located anywhere from 15 to 200 feet underground. And considering that an estimated 300 miles of tunnels have been built, there is a strong likelihood that these tunnels could be located below civilian dwellings, business centers, government facilities, schools, mosques, and even medical centers.

The existence of any tunnels secreted below the al-Shifa hospital should not surprise anyone and should not automatically presume collusion on the part of the hospital, the medical staff, and the medical center operators. The tunnel networks reach out like a spider web below the city, and each major city of the Gaza Strip and countless above ground sites are vulnerable.

Did Israel and the IDF put too much emphasis on pursuing Hamas militants within, around, and below the al-Shifa hospital?

Given the results so far, the evidence made public by Israel indicates at best that Hamas elements had likely exploited the al-Shifa hospital and Medical Center complex for an unknown period of time. However, the full extent of that exploitation remains uncertain and there is a lack of evidence which demonstrates that Hamas elements are still located there and that the suspected Hamas command center still poses an active and current threat to the IDF.

In view of recent massive protests in Israel, it appears that the IDF priorities should be realigned to focus on locating hostages, minimizing civilian casualties, and tracking down significant Hamas cells and operational locations, in that order. The hunt for Hamas should not be conducted at the expense of the hostages who have yet to be rescued while at the same time ignoring the plight and suffering of the internally displaced Palestinians who lack food, water, shelter, and essential services.

Addressing vital and high priority humanitarian needs must not be ignored. Safeguarding human life should always remain the top priority in a crisis of this magnitude.

Next Topic: Dissent at the U.S. Department of State on Arms Transfers to Israel

Next Topic: Expanded Details on the “Point of No Return” for the Israel-Hamas Crisis

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583