Избрано 12.07.2020 16:03 Снимка: ДНЕС+

Позиция на Сдружение в обществена полза „Еко парк Галата“

Сдружение в обществена полза „Еко парк Галата“, обявява своята официална позиция във връзка с разпространени обществено зловредни информации и инсинуации относно идеалните цели на организацията и нейните дейности.

Сдружението е основано изцяло в обществена полза с една единствена цел – облагородяване на запустял и рушащ се опасен бивш военен имот в района на кв. Галата.

Идеята за проекта възниква от председателя на сдружението Димитър Големанов (бивш военен от поделението), който изразява волята и желанието си да облагороди изцяло мястото в полза на варненци и запази това място като един парк без неговото застрояване.

Първоначално подаденото заявление е оттеглено, тъй като е преценено, че не е подходящо вносител да бъде частен собственик, и поради тази причина, е променен статута му в обществена организация, в която всеки може да участва. По така зададените обстоятелства, тя да бъде публично финансирана директно от Европа.

За целта на дейностите са проучени множество възможности и представеното предложение среща голяма подкрепа от експертите.

То представлява инвестиционно намерение, което не дава възможност да се натоварва бюджета на гр. Варна.

Обърнато е особено внимание на възможността територията на бившите военни поделения, да се финансират по Програма „Европа за гражданите“ по направление — „Европейска памет за миналото”. Така представените обстоятелства, изискват община Варна да одобри намерението на публичното сдружение, и чрез това да наложи мораториум върху бъдещи намерения на недобросъвестни предприемачи за това прекрасно място.

При подобно одобрение това ще бъде първият парк на кв. Галата и първият Европейски парк на варненци.

В отправените заявки до Община Варна и в предвидените проектни предложения, не се допуска строителство. Очевидно е че насочените обществени внушения имат за цел да предотвратят обществения проект за Еко парк и да прекарат тихомълком строителство в района.

Всички заинтересовани граждани могат да получат пълна информация и при желание да участват в проекта.

„Болно ми е да гледам мястото на моята служба да тъне в разруха. Моя мечта е да остане достойно в историята, като парк, който всички да посещават“.

Димитър Големанов - председател на Сдружение в обществена полза „Еко парк Галата“

CHF CHF 1 1.81549
GBP GBP 1 2.20686
RON RON 10 4.01278
TRY TRY 10 2.18394
USD USD 1 1.60868