Какво е медийна грамотност и защо е важно да я притежаваме?

Избрано 07.10.2020 12:02 Снимка: ДНЕС+

Какво е медийна грамотност и защо е важно да я притежаваме?

Понятието "медийна грамотност" навлиза активно с развитието на информационните технологии.

Ключовите думи са достъп, анализ, оценка и продукция.

Медийната грамотност е свързана със способността на всеки да използва медиите, да ги разбира и да ги оценява критично.

Но най-вече медийната грамотност е свързана със способността да се задават - ПРАВИЛНИТЕ ВЪПРОСИ .

Знаете ли, че според Индекса „медийна грамотност“, България е сред най-уязвимите страни в Европа към негативното влияние на фалшиви новини и феномена "пост- истина".

Ние се сблъскваме с тях всеки ден. Фалшивите новини и пропагандата са съзнателно манипулирани и изпълнени с неистини, информации, снимки, видео съдържание, на които попадаме постоянно. За да направим разлика между фалшивита новина и истинската трябва да се научим да анализираме съдържанието й.

Но критичният прочит на информацията не е лесна задача. Тъй като фалшивото съдържание не е очевидно. Даже напротив - доста добре е прикрито. То често е примесено с истински данни и факти, за да звучи достоверно. Често зад фалшивото съдържание стои съзнателно прикриване на факти.

Медийна грамотност означава човек да разпознава различните съобщения, както и медиите или хората, които ги разпространяват.

Нейната цел е:

  • Да ни направи по-опитни при сърфирането в интернет.
  • Да се научим да мислим критично.
  • Да разпознаваме дезинформацията и лъжливите внушения.
  • Да се предпазваме от злоупотреби и посегателства онлайн.

КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ПРОПАГАНДАТА?

Ние всеки ден се сблъскваме с фалшиви новини. Около 85% от европейците виждат „фалшивите новини“ като проблем в собствената си страна, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло.

Това са съзнателно манипулирани и изпълнени с неистинско съдържание текстове, снимки и видео. Те целят да дискредитират хора, организации и държавни институции, като се стараят да достигнат до максимален брой читатели и зрители. Обикновено фалшивото съдържание е добре прикрито и примесено с истински данни и факти, за да изглежда достоверно.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ПРОПАГАНДАТА?

– Пропагандата е всякакъв вид подвеждаща информация, която цели да повлияе върху мнението на големи групи хора. Тя трудно се разпознава, защото е маскирана като полезна информация.

Не приемайте като чиста монета изрази като „единствени и най-добри“, „най-ефикасни“ и др

Винаги проверявайте автора на дадена информация и медията, която я разпространява.

Помислете, преди да я споделите – ако дадената информация е реална, надеждните медии ще я разпространят.

Този информационен материал е част от Информационна кампания: „Живей в реалността!“ по Проект ”Аз и дигиталната реалност“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Направление 2 „Превенция на различни форми на зависимости“, изпълняван от Сдружение „Моят град“ съгласно Договор № 25-00-78/14.08.2020 г. за Проект № НПИМД-2-H2-037


Съдържанието на материала е отговорност на издателя Сдружение „Моят град“, като ММС не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448