Доц. д-р Медиха Хамза: Стабилна европейска България – за българите, които живеят и работят добре

Избрано 31.03.2023 14:20 Снимка: ДНЕС+

Доц. д-р Медиха Хамза: Стабилна европейска България – за българите, които живеят и работят добре

Залитането в ляво-либерални експерименти нанесе щети и трябва да бъде спряно

Да бъда народен представител от Варна за мен е огромна отговорност! В бъдещата ми работа като парламентарист мога да се опра на личния си професионален опит и на политическия фундамент, граден от Съюза на демократичните сили през годините на прехода. Не бива да забравяме откъде идваме и кои сме! Усилията ми ще са в посока на законодателни инициативи в областта на образованието, социалните услуги и системата на здравеопазването.

Кризите, през които преминава държавата ни са ясни на всеки български гражданин – усещаме ги по джоба си. Инфлацията не е просто за статистиката, тя е част от всекидневието ни, затова овладяването ѝ е приоритет. В коалицията ГЕРБ-СДС е натрупан много опит по справяне с кризи, който ще помогне двете партии от семейството на ЕНП да реализират политическия си капацитет, за да върнат държавата на пътя на развитието. Убедена съм, че е реално да постигнем целите, които са залегнали в програмата за един пълен управленски мандат: брутният вътрешен продукт (БВП) да достигне до ниво от 110 млрд. евро, средната работна заплата да бъде 1400 евро, минималната заплата да се увеличи до 600 евро, а средната пенсия да стане 500 евро.

Затягане на коланите ще има. То обаче не трябва да се отрази на финансирането в областта на социалните разходи, парите, заделяни за здравеопазване и на средствата, инвестирани в образованието.

Кризите се отразяват най-зле на най-уязвимите слоеве от населението. Приемам за фундаментална задача в социалната сфера помощта за онези, които се нуждаят от нея, да бъде оказвана навреме и навсякъде, където е необходима. Последните кризисни години, през които преминаваме, показаха, че е нужна трансформация, като първостепенна задача е българите да са все по-конкурентноспособни в съвременния свят, защото успешната пазарна икономика се гради върху развит човешки капитал. Тенденциите налагат цялостна реформа в социалното подпомагане, а основа за това трябва да е превръщането на социалния работник в професия на бъдещето.

Политиките в сферата на здравеопазването се нуждаят от допълнително финансиране на дейностите по профилактика и превенция. Стратегическа цел е България да се превърне в държава, в която хората знаят и са насърчавани да водят здравословен начин на живот. Моделът на здравеопазване, към който се стремим, поставя акцент върху профилактиката, приоритетизирането на извънболничната помощ – общопрактикуващите лекари и специалисти, както и провеждането на национални скринингови и профилактични програми. Здравната система да е лесно достъпна и да гарантира здравето, високото качество на живот и да намали здравните неравенства. България следва да се стреми да постига средноевропейското ниво от 9% от БВП, отделяни за здравеопазване.

Посветила съм живота и професионалната си кариера на образованието. Опитът и годините преподавателски труд са ме убедили, че инвестицията в обучението на децата ни е фундаментално условие за развитие. Държавната политика в тази сфера трябва да следва европейските стратегии, за да се хармонизира целият спектър - от детските градини, през началния етап на обучение, гимназиалния курс и до академичното образование. Ангажимент на ГЕРБ-СДС и моя лична кауза е в държавния бюджет да се отделят най-малко 5% от БВП; учителските заплати да бъдат поддържани на ниво от 125% от средната за страната, преподавателския състав във висшите учебни заведения да получава 150% от средната за страната, а средните възнаграждения на непедагогическия персонал в детските градини, училищата и на непреподавателския персонал във висшите училища да са най-малко, колкото средната заплата за страната. Държавата трябва да заделя и поне 2% от БВП за научни изследвания.

България загуби време в залитане към ляво-либерални експерименти. Връщането към стабилността и растежа ще костват усилия и жертви. Консервативната партия СДС през годините последователно е отстоявала европейския път на България, традиционните ценности и патриотизма, сигурността и благосъстоянието на народа. България днес има нужда от силно проевропейско управление. Вярвам, че възстановяването на политическия диалог е пътят, по който нацията ни отново да се обедини.

Силни сме, само когато сме единни!


Доц. д-р инж. Медиха Хамза е кандидат на СДС преференция 106 за народен представител в коалицията ГЕРБ-СДС номер 2 в бюлетината за 3 МИР-Варна.

Уважаван университетски преподавател с 29 години професионален стаж.
Доктор, доцент по Електрически мрежи и системи. Има четиригодишен опит като заместник-декан на Електротехническия факултет в ТУ-Варна.
Автор на над 70 научни публикации и доклади пред реномирани конференции, както и на учебни ръководства и пособия.

Два мандата е общински съветник в Общинския съвет на Варна; през втория от мандатите е председател на постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“.

Има две деца.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648