Въвеждат по-ниска такса за PCR тестовете за коронавирус

България 22.07.2021 17:55 Снимка: ДНЕС+

Въвеждат по-ниска такса за PCR тестовете за коронавирус

Правителството предлага намаляване на цената на PCR тестовете.

Днес беше прието Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.

То е свързано с разработените нови методи за извършване на лабораторни анализи от страна на Националния център по заразни и паразитни болести:

- доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини;

- определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-Co V-2 с ELISA; целогеномно секвениране на SARS-Co V-2;

- определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot;

- флоуцитометрично определяне на SARS-Co V-2 специфични Т лимфоцити.

С проекта се предлага и намаляване на съществуваща такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR. Причината е настъпила промяна в стойността на използваните материали за извършването на лабораторния анализ от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции./news.bg

CHF CHF 1 1.81062
GBP GBP 1 2.29841
RON RON 10 3.97421
TRY TRY 10 1.93698
USD USD 1 1.6565