В НС ще гледат: Заповедта за финансовите инспекции и резултатите от тях - в електронен документ

България 26.09.2023 09:04 Снимка: ДНЕС+

В НС ще гледат: Заповедта за финансовите инспекции и резултатите от тях - в електронен документ

На извънредно заседание от 9 ч депутатите ще обсъдят на първо гласуване промени в Закона за държавната финансова инспекция с вносител Министерският съвет, сочи справка на интернет страницата на Народното събрание.

Предлага се заповедта за възлагане на финансовите инспекции и документите, свързани с отразяване на резултатите от тях - доклад, писмено становище и мотивирано писмено заключение, да има възможност да се създават като електронен документ. В допълнение се създава възможност и връчването, представянето и изпращането на документи да става по електронен път.

Преминаването към електронни документи и използването на способи за тяхното електронно разпространение ще се извършва по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление, както и измененията в процесуалните закони, отнасящи се до използването на Системата за сигурно електронно връчване, посочва вносителят.

С други промени се актуализира размерът на налаганото административно наказание по Закона за държавната финансова инспекция, тъй като глобите не са актуализирани повече от 9 години, пише в мотивите. Така при упражняването на инспекционна дейност по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, занапред ще се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., вместо досегашните от 200 до 2000 лв. За неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до документацията глобата ще бъде от 200 до 1500 лв, до момента е между 200 и 1000 лв.

В програмата на заседанието е и първото четене на изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между МВР и Европейския комуникационен офис, подписано в София на 7 април 2020 г. и в Копенхаген на 22 юли 2020 г.

Депутатите ще разгледат на първо гласуване и промени в Закона за управление на агрохранителната верига.

В дневния ред са и вторите четения на изменение и допълнение в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване.

 
 
CHF CHF 1 2.07229
GBP GBP 1 2.28245
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 6.26186
USD USD 1 1.81482