Увеличение в производствените цени за електроенергия и газ отчете НСИ

България 30.11.2023 13:35 Снимка: ДНЕС+

Увеличение в производствените цени за електроенергия и газ отчете НСИ

С около 0.3% са се увеличили цените на електрическа, топлоенергия и газ от производител през октомври, отчете НСИ.

В същото време общият индекс на производствените цени се е понижил с 0.9% през октомври 2023 г. спрямо предходния месец. Намалението се регистрира за 7-ми пореден месец. То е осезаемо в добивната промишленост - с 4.3%, и в преработващата промишленост - с 1.2%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при производството на следните продукти: хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.7%, на основни метали - с 2.2%. Нарастване на цените е регистрирано при производството на мебели - с 1.8%, а също и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.4%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2023 г. е с 20.1% под нивото на същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48.8%, в добивната промишленост - с 4.9%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.

Съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 19.8%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.4%.

Високо повишаване на цените е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 44.4%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 20.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 12.9%.

CHF CHF 1 2.04115
GBP GBP 1 2.28517
RON RON 10 3.93567
TRY TRY 100 5.77036
USD USD 1 1.80878