Установиха разминаване на границите на плажовете край Лозенец

България 28.07.2021 13:02 Снимка: ДНЕС+

Установиха разминаване на границите на плажовете край Лозенец

През месец април 2021 г. Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира по публикация в електронното издание на "Дневник", озаглавена "Скали и дюни, граничещи с плажа край Лозенец, се оказаха земеделски земи и ниви", съобщи прокуратурата.

ВАП са сезирали Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да се извърши проверка по изложените данни на основание чл.145 ал.1 т. 3 ЗСВ.

В хода на извършването й е установено, че общата засегната площ на морските плажове, по данните от приетите Специализирани карти и регистри (СпКР) за посочените в статията пет имота, е 888 кв. м дюни и 210 кв. м пясъчен плаж, като последната площ обхваща морските плажове "Мечата дупка 2" и "Корал".

За част от поземлените имоти, обект на проверката, като морски плаж "Мечата дупка 1", са извършени изменения на Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) през 2014 г. въз основа на данните от приетите Специализирани карти и регистри на морския плаж и за него не се налага извършване на изменение на КККР.

Към настоящия момент, обаче, за морски плажове "Мечата дупка 2" и "Корал" не е извършено изменение на КККР по данните от приетите СпКР. При съпоставянето на данните от КККР и СпКР на морски плажове "Мечата дупка 2" и "Корал" става ясно, че нанесените по данните от Акта за изключителна държавна собственост (АИДС) граници на морските плажове не съответстват на определените чрез преки геодезически измервания граници в специализираните карти и следва да се предприемат действия по изменение на КККР за тях.

ВАП са се обърнали и към Министерството на туризма, за да заяви изменение на КККР в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас. След което от министерството са отговорили за проблемите свързани с това с изменение и предприетите първоначални действия.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448