Сарафов иска военните прокуратури и СГП да си разменят сградите

България 25.09.2023 18:20 Снимка: ДНЕС+

Сарафов иска военните прокуратури и СГП да си разменят сградите

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат преразпределени ползваните имоти от Военно-апелативната прокуратура, Военно-окръжната прокуратура-София и Софийската градска прокуратура.

Въпросните имоти се намират съответно на ул. "Позитано" 24а и на ул. "Черковна" 90.

Целта е създаването на по-добра и ефективна организация на работа, както и съкращаване на разходи в структурите на прокуратурата.

Сарафов предлага помещенията на Софийската градска прокуратура в сградата на ул. "Черковна" да бъдат разпределени за ползване от Военно-апелативна прокуратура и Военно-окръжна прокуратура-София, а стопанисването на сградата на ул. "Позитано" № 24а да бъде възложено на административния ръководител на СГП.

В предложението се посочва, че след закриването на специализираното правосъдие много от магистратите и съдебните служители на Специализираната прокуратура са преназначени в Софийската градска прокуратура, а по компетентност са изпратени множество досъдебни производства с фактическа и правна сложност, някои и с висок обществен интерес. Към момента част от прокурорите и съдебните служители на СГП работят в сградата на ул. "Черковна", която е отдалечена от Съдебната палата. Това създава значителни трудности при организацията на работата, деловодното обработване на преписките, времето за докладването и решаването им, транспортното обслужване и др., води до неефективност на работния процес и повишаване на разходите за дейността на СГП.

И.ф. главен прокурор отбелязва, че през последните три години има тенденция за намаляване броя на прокурорските актове, внесени в съда от ВОП-София, което пък води до намаляване на необходимостта от контакти с военните съдилища, разположени в Съдебната палата, за обмяна на документи и участие в съдебни заседания.

Към предложението до ВСС са приложени и статистически данни за натовареността на Военно-апелативната и Военно-окръжната прокуратура в София.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648