С над 36 млн. лв. купуват лаптопи, но и книги за училищата

България 28.07.2021 18:26 Снимка: ДНЕС+

С над 36 млн. лв. купуват лаптопи, но и книги за училищата

Допълнителни разходи от 32 514 932 лв. одобри правителството за спешни ремонти и оборудване на училища.

24 114 932 лв. от тях са за подобряване на материалната база в 117 държавни и общински училища. 8 400 000 лева са за закупуване на 10 000 преносими компютъра - основно за училища, в които се обучават ученици от уязвими групи.

Част от финансираните дейности са за ремонти на покриви, а други са за енергоспестяващи мерки и вътрешни ремонти на сградите.

Целта на инвестициите в материалната база на образователните институции с малък брой ученици е да намалят дисбаланса между малките и големи училища. Те са предпоставка за запазване на училищната мрежа в малките населени места и общини.

Въпреки закупените до момента устройства при едновременното преминаване на всички училища в дистанционно обучение, разпределената техника се оказва недостатъчна за покриване на нуждите на всички ученици. По тази причина се отпускат средствата и за закупуване на преносими компютри.

На днешното заседание на Министерския съвет беше решено и че общините ще получат 4 684 080 лева за дейности по национални програми за развитие на образованието през тази година.

От тях 2 565 091 лева се отпускат по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците.

Освен това 85 училища ще получат 437 702 лева за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.

За Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

Правителството одобри и 491 865 лева за Национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата "Професионално образование и обучение". 14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма "Мотивирани учители". Средствата са за учители наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.

Министерският съвет одобри също 839 813 лева за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по проекти на седем общини за нови детски градини и ремонт на една държавна професионална гимназия.

Община Белица получава 10 368 лева за проектиране на пристройка за детска градина в село Горно Краище. 172 772 лева се отпускат на община Бургас за строеж на филиал на детска градина в комплекс "Братя Миладинови" в общинския център. Със 170 484 лева пък ще започне първият етап на строителство на детска градина в село Гълъбец, община Поморие.

Община Крумовград получава 23 520 лева за проектиране на детска градина в село Подрумче. За община Червен бряг са одобрени 14 400 лева за реконструкция и ремонт на стара детска градина. На община Асеновград се отпускат 7 200 лева за проведен конкурс за проектиране на нова детска градина. Община Чирпан получава 434 829 лева за аванс за строителство на нова градина в село Свобода.

На ПГОХ "Райна Княгиня" в Стара Загора се предоставят 6 240 лева за предоставена консултантска услуга преди надстрояване и пристрояване на сградата./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448