Работодателите настояват за проверка на НЕК, КЕВР и ЕРП-тата

България 09.05.2019 17:01

От АОБР настояват за проверка в Националната електрическа компания (НЕК), трите енергоразпределителни дружества (ЕРП), Комисията и за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и прокуратурата. Проверката да установи причините, довели до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.

Това се казва в открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Повод за исканата проверка е издаването на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019 г. на министъра на енергетиката. С нея се ангажират 600 000 МВтч до 30 юни 2019 г. от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за регулирания енергиен пазар. Според авторите на писмото по този начин само за два месеца изземва десетки милиони лева от Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще, пишат работодателите.

Неефективното управление на държавните централи води до високи цени на свободния пазар на тока, а от друга страна - до високи загуби на някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за икономиката на България.

Високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК ЕАД, констатират работодателите.

В писмото се дава пример - за 07 май 2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 08 май 2019 г. предлагането от НЕК е за САМО 4 309 МВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09 май 2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч и цената е 130,56 лв.

Какво наложи свиването на предлагането на енергия от страна на НЕК над три пъти, питат работодателите. Защо НЕК продължава да предлага количества, които са крайно недостатъчни, се пита в писмото.

Те изтъкват, че цените на тока в България за последните два дни са най-високите в целия ЕС, но има бариери пред вноса на електроенергия.

Според АОБР се забавя въвеждането на интегриран пазар "В рамките на деня" и потребителите са: "оставени на гравитацията на настроенията в държавните електроцентрали и по-специално в НЕК ЕАД". Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова електроенергия в рамките на два последователни работни дни на пазар "Ден напред", а при "компенсиращия" незадоволеното търсене пазарен сегмент "В рамките на деня" се стигна на 08.05.2019 г. и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа", пишат работодателите.

Те заявяват исканията си в няколко точки:

Категорично се противопоставяме на неадекватното поведение на НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да се промени без смяна на ръководството.

Настояваме да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент "Ден напред" адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

Настояваме за преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации.

Настояваме за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.

Настояваме за адекватни компенсации за индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.

Предвид необходимостта от издаването на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019 г. на министъра на енергетиката, с която вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019 г. от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД за регулиран пазар, което само за два месеца изземва десетки милиони лева от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", настояваме да се организира задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата (вкл. сигнализирайки КЕВР и прокуратура) на реалните причини, довели до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648