Парламентът реши да отпаднат сделките за закупуване на студен резерв

България 21.01.2021 14:42 Снимка: ДНЕС+

Парламентът реши да отпаднат сделките за закупуване на студен резерв

Парламентът реши да отпаднат сделките за закупуване на студен резерв като гласува на второ четене промени в Закона за енергетиката.

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ занапред ще определя допълнителни услуги, вместо студен резерв въз основа на тръжна процедура.

Съгласно новите текстове КЕВР ще определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 500 kW и над 500 kW.

На свободния пазар на ток ще излязат и всички зелени централи с мощност над 500 киловата до 1 мегават, решиха окончателно депутатите. Промяната ще засегне около 136 производителя с обща инсталирана електрическа мощност 93,522 мегавата.

С гласуваните промени се дава право на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” да поеме лихвите по заеми за енергийна ефективност.

Друга законова промяна гласи, че отпада задължението на зелените мощности, които влизат в експлоатация от тази година, да внасят във Фонда за сигурност на електроенергийната система 5 % от оборота. Това се прави цел да се насърчат инвестициите в зелени мощности.

Със законови промени се задължават електроразпределителните дружества да изписват във фактурите, които изпращат на своите клиенти и товаровия профил, който те ще получат.

„Това означава, че всеки един потребител на електрическа енергия в България, след като вече има изградена платформа в КЕВР, ще може да си избере по-информирано и по-лесно доставчик на електрическа енергия“, посочи от трибуната председателят на енергийната комисия Валентин Николов.

Промените регламентират още и правото на Оператора на газопреносна мрежа да сключва технически споразумения свързани с експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави, доколкото не противоречат на правото на ЕС.

Операторът на газопреносната мрежа уведомява комисията и регулаторните органи на заинтересованите държави-членки за сключените технически споразумения по въпросите на експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави.

По време на разглеждането на законопроекта, депутатът Рамадан Аталай от ДПС оттегли повечето си предложения, който бяха отхвърлени и на енергийната комисия, сред които и предложението НЕК вече да не изпълнява ролята на обществен доставчик и да не прави микса от електроенергия, която продава на електроразпределителните дружества, а те да си купуват тока от борсата./tribune.bg 

CHF CHF 1 1.78029
GBP GBP 1 2.24671
RON RON 10 4.01196
TRY TRY 10 2.1691
USD USD 1 1.61359