Нови правила и организация за пазарния ден на Кооперативния пазар в Ловеч

България 25.07.2022 17:32 Снимка: ДНЕС+

Нови правила и организация за пазарния ден на Кооперативния пазар в Ловеч

Нови правила за пазарния ден на Кооперативния пазар в Ловеч влизат от 27 юли 2022 г. Те се въвеждат със заповед на кмета на Община Ловеч и са съобразени с епидемичната обстановка, съобщават от Община Ловеч.

Пазарният ден, който е всяка сряда, се организира в рамките на Кооперативния пазар в  по утвърдената схема, както и на ул. „Осъмска“ - за земеделски производители и търговци на плодове и зеленчуци, като това става в частта от пресечката с ул. „Ангел Кънчев“ до пресечката с ул. „Райна Княгиня“, за времето от 6,30 ч. до 14.00 часа.

Времето от 14.00 до 15.00 часа се определя за почистване на участъка от ул. „Осъмска“, върху който е организиран пазарният ден.

Въвежда се и следната организация при провеждане на пазарния ден (сряда) в условията на епидемична обстановка:

Гражданите да спазват въведената от РЗИ – Ловеч, задължителна дистанция от 1,5 м. между всички лица, които не са от едно семейство/домакинство;

Входът и изходът да се обозначат с табели с указания за спазване на дистанция и препоръка за носене на предпазна маска от всички посетители на пазара;

За всички продавачи е препоръчително да използват лични предпазни средства - маски и ръкавици; за предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити; да осигурят дезинфектанти на щандовете.

Служители па отдел „Контрол и сигурност“ и инспекторите КСПОБ от дирекция „Местни приходи“ ще  следят за реда и за спазване на противоепидемичните мерки.

Заповедта да се оповести на гражданите чрез интернет страницата на общината.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ-Ловеч за сведение.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 2 на Заповед № РД-01 -135/21.07.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Ловеч, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648