НОИ отчете 2582 трудови злополуки през 2022 г.

България 29.03.2023 20:01 Снимка: ДНЕС+

НОИ отчете 2582 трудови злополуки през 2022 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) отчете 2582 трудови злополуки през 2022 г. Общият брой подадени декларации за трудови инциденти са 2803, но от тях са приети с 218 по-малко, тъй като не всеки инцидент се разглежда като злополука. От възприетите като такива - 2141 са станали на работното място, а 441 при отиване или връщане от работа. Смъртните случаи са 84, от които 10 са с жени.

Трудови инциденти са допуснати в 20 от общо 21 икономически сектора. Изключението е сектор "Т - дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление".

Най-много злополуки са станали в сектора "Преработваща промишленост" - 599. Следват:

  • "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" с 307 трудови инцидента
  • "Транспорт, складиране и пощи" (305)
  • "Строителство" (160)
  • "Хуманно здравеопазване и социална работа" (115)
  • "Добивна промишленост" (89)
  • "Образование" (84)
  • "Държавно управление" (83)

В долната граница са секторите "Дейности на екстериториални организации и служби" с една трудова злополука, "Финансови и застрахователни дейности" - 7 и "Операции с недвижими имоти" с 8 инцидента.

Общо 84 смъртни трудови злополуки са регистрирани в икономическите сектори. 69 от тях са регистрирани на работното място и при изпълнение на служебни ангажименти, а 15 - при отиване или връщане от работа.

Най-много са смъртните случаи в секторите "Транспорт, складиране и пощи" (18), "Преработваща промишленост" (16), "Строителство" (15), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (14).

По данни на НОИ трудовите злополуки през 2022 г. са със 190 повече в сравнение с предходната година. Инцидентите, станали на работното място са се увеличили със 121, а тези при отиване или връщане от работа - с 69. Смъртните случаи са се увеличили с 16.

Най-голямо е увеличението на трудовите злополуки, свързани с работния процес, в икономическите раздели "Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта" (36) и "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" (34). В "Сухопътен транспорт" и "Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" увеличението е съответно с 21 и 20.

Най-голям е спадът на трудовите злополуки в сектор "Строителство на съоръжения" (с 20), "Ремонт и инсталиране на машини и оборудване" (с 19) и "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене" (с 10).

Средната продължителност на временната неработоспособност след трудова злополука през 2022 г. е 67.3 календарни дни, което е с 5.4 календарни дни по-малко от тази през 2021 г.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062