МВР актуализира таксите за ускорено издаване на шофьорска книжка

България 12.08.2021 19:08 Снимка: ДНЕС+

МВР актуализира таксите за ускорено издаване на шофьорска книжка

Правителството прие допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. 

Предлаганите промени произтичат от приетото допълнение на чл. 51 в Закона за българските лични документи, според което се въвежда възможността и за ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС).

Във връзка с това в тарифата се създава нов член, с който се въвежда такса, при заявяване на ускорена услуга. Размерът на таксата е определен след анализ на извършените разходи при предоставянето на ускорената услуга, като са отчетени организацията на работния и технологичния процес.

Условията, при които гражданите могат да се възползват от предлаганата нова услуга - тя може да бъде заявявана само в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл такъв срок, при промяна в данните на водача - фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено "Пътна полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР.

В случаите на заявена ускорена услуга съответният документ се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448