Момчил Мавров сменя Александър Златанов в Надзорния съвет на НЗОК

България 29.03.2023 16:44 Снимка: ДНЕС+

Момчил Мавров сменя Александър Златанов в Надзорния съвет на НЗОК

Министерски съвет определи за член и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса доц. Момчил Мавров.

Доц. Мавров понастоящем е началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Той е магистър по право, магистър по финанси и магистър по здравен мениджмънт. Доцент и доктор е по професионално направление "Право".

Притежава повече от 10 години професионален опит като заместник-директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив. Бил е и юрисконсулт на болницата.

Асистент е в Медицински университет - Пловдив. Има юридически опит като адвокат.

Доц. Момчил Мавров поема поста от д-р Александър Златанов, настоящ заместник-министър на здравеопазването.

Кабинетът прие и решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на г-жа Ваня Тонева за представител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определена г-жа Ваня Илиева.

Ваня Илиева заема длъжността главен юрисконсулт в дирекция "Правна" в НЗОК и има над 20 години професионален опит. Придобила е висшето си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и притежава образователно- квалификационна степен магистър по специалност "Право". Владее английски и руски език.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648