Казваме в КАТ да ни отпишат като собственик, щом продадем колата

България 13.02.2021 18:49 Снимка: ДНЕС+

Казваме в КАТ да ни отпишат като собственик, щом продадем колата

Ако купувачът не я е регистрирал на свое име, ще се спира от движение

Собствениците да имат възможността сами да уведомяват КАТ да ги отпише от регистъра, когато са продали колата си. Това гласи промяна в Закона за движение по пътищата, предложена от група депутати от ГЕРБ начело с Красимир Ципов.

Така продавачите ще могат да защитят правата си, като в регистрите на моторните превозни средства ще се отразява промяната на собствеността, посочват вносителите в мотивите си.

Това се отнасяло основно за сделки преди 27 декември 2017 г., когато бе въведено изискването новият собственик на автомобила да го впише в КАТ до два месеца, иначе се спира от движение.

Преди тази дата обаче такова изискване нямаше и имало редица случаи, в които кола е продадена, но собственикът не е сменен. Поради това внсителите посочват, че промяната е наложителна, тъй като имало дори случай на престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не сменили регистрацията и не са прехвърлили колата на свое име.

Ето защо се дава възможност на продавача да предостави в “Пътна полиция” копие на документа, удостоверяващ прехвърлянето на превозното средство, и така да бъде отписан като собственик.

След това регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно. Това на практика означава, че автомобилът ще се спира от движение. На продавача ще се издава удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността, както и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Ще се вписват и данни за купувача на превозното средство, номерът и датата на документа за прехвърляне на собственост. За да може новият собственик да управлява колата, ще трябва да я регистира отново на свое име.

Промяната ще се прилага и когато собствеността на пътното превозно средство е прехвърлена на лице, което не е български гражданин, или пък ако договорът е сключен извън територията на страната./24 часа

CHF CHF 1 1.77625
GBP GBP 1 2.25344
RON RON 10 3.97018
TRY TRY 10 2.02274
USD USD 1 1.63176