Хората с изтекла лична карта ще могат да гласуват със заявление

България 30.05.2024 13:11 Снимка: ДНЕС+

Хората с изтекла лична карта ще могат да гласуват със заявление

Българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, ще могат да упражнят изборното си глас в деня на изборите.

Дирекция „Български документи за самоличност“ вече са създали необходимата организация, за да може на 9 юни гражданите да упражнят правата си в изборите за Европейски парламент и за народни представители за Народно събрание.

В случай на изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични документи - лична карта или паспорт, гражданите могат да подадат заявление за нов документ, чието издаване ще бъде ускорено.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 7 юни, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо: Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 04 юни до 08 юни 2024 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 09 юни 2024 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 08.06.2024 г. (събота) и на 09.06.2024 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

CHF CHF 1 2.05617
GBP GBP 1 2.3135
RON RON 10 3.93029
TRY TRY 100 5.59171
USD USD 1 1.82532