Гешев твърдо против закриването на военните съдилища и прокуратури

България 18.06.2020 16:54 Снимка: ДНЕС+

Гешев твърдо против закриването на военните съдилища и прокуратури

Главният прокурор Иван Гешев застана твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури. Обвинител номер едно запозна магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури.

Днес Гешев се срещна с магистрати от военно- апелативна и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Предложенията са по идея на създадената експертна работна група от магистрати към ВКП за цялостни промени в НК и НПК с акцент за разширяване на материалната компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните).

Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури. /tribune.bg

CHF CHF 1 1.80544
GBP GBP 1 2.19727
RON RON 10 4.01377
TRY TRY 10 2.07071
USD USD 1 1.6484