Данъчните се отказват да следят всеки лев от оборота на търговци

България 12.09.2020 08:31 Снимка: ДНЕС+

Данъчните се отказват да следят всеки лев от оборота на търговци

Промяната става с нови текстове в Закона за ДДС
От финансовото министерство мотивират отпадането на новите изисквания с това, че въпреки непрекъснатия диалог и приети множество предложения за прецизиране на разпоредбите, все още имало правила, които водят до противоречия
Не пипат налози догодина, правят технически промени в данъчните закони

Министерството на финансите и данъчните се отказват от въвеждането на новите изисквания за софтуер за управление на продажби в търговските обекти. Те трябваше да влязат в сила с промени в станалата прословута Наредба Н-18.

От публикуваните в петък за обществено обсъждане промени в данъчните закони обаче става ясно, че в Закона за данъка върху добавената стойност се предлага да отпаднат всички текстове, свързани с идеята да се следи всеки лев от оборотите на търговците чрез специален софтуер.

Влизането на промените в наредбата бе отлагано на няколко пъти през тази година след куп възражения от бизнеса.

Сега от финансовото министерство посочват, че въпреки непрекъснатия диалог и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите за софтуера все още имало правила, които водят до противоречиви тълкувания. Поради това се стигнало до извода, че към този момент изискванията за управление на продажбите пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса.

Ето защо се отменят разпоредбите в закона, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите, се отменят.

Възраженията на бизнеса бяха насочени основно към това, че неясните текстове може да създадат условия за корупция и чиновнически произвол. А фирмите трябвало да направят допълнителни разходи,

Законът за ДДС бе променян на няколко пъти тази година заради антикризисното намаляване на ставката за ресторантьори и бебешки храни. В сегашните предложения за промени няма други корекции, въпреки че ресторантьорите настояват за 9% ДДС и за храната за вкъщи.

Внесените промени предвиждат регистрираните по ДДС търговци да могат да декларират и плащат данъка само в една държава от ЕС, независимо от това къде е дължим налогът. Предлага се нов режим за дистанционни продажби на стоки, които се внасят от трети страни, като данъкът е нулев само при пратки със стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро. Изключение са акцизните стоки като алкохол и цигари, за които няма праг. При отложено плащане на ДДС и акциз пратките задължително ще се декларират пред митниците, заедно с разрешението за отложено плащане.

Облагането на доходите и печалбата на фирмите и догодина остават без промяна - 10% ставка за личните и фирмените доходи, 15% - за дивидентите. Физическите лица, които извършват стопанска дейност или отдават имот под наем, няма да издават документ, тъй като в него трябва да има и данни за платеца на дохода, включително, когато той е физическо лице, а това не съответства на действащите изисквания за защита на личните данни.

Няма да се подават документи при сделки с имоти, които да доказват, че фигурират в кадастралната карта, тъй като тези данни ще се обменят по служебен път, което ще намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

Няма промени в размера на акцизните ставки. Предлага се нов режим за данъчните складове и за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, който се използва при производството на лекарства и за дезинфекция. Всеки, който плаща акциз, ще има открита виртуална сметка, в която ще се отразяват постъпилите плащания и вземания. Тя трябва да бъде активна от 1 януари 2022 г.

При продажба на цигари в безмитните зони пък се предлага те да не бъдат санкционирани за предлагането и продажбата на цигари на цена, различна от записаната върху опаковката, ако са спазени всички изисквания по закона за безмитната търговия.

НАП и митническите органи получават права да проследяват движението на горивата от данъчния склад до крайния потребител, да изискват по всяко време и на всяко място документи за неговия собственик, както и документи, доказващи категорично, че горивата са с платен акциз.

Чрез поправка в закона за корпоративното подоходно облагане се предлага срокът за авансовите вноски да бъде 25 ноември, а не средата на декември, за да се осигури по-добро планиране за хазната и да се избегне натрупването на вземания в края на данъчната година.

Данъчните облекчения за фирми, които работят в общини с висока безработица, пък се удължават и след 31 декември 2020 г. Малките и средните фирми могат да набират капитал чрез облекчен като съдържание и форма проспект. Доходите от лихви от облигации и от доходи от финансови инструменти няма да се облагат, защото се предлага данъчният режим да бъде еднакъв за печалби от регулиран, т.е. борсов, и нерегулиран пазар.

Без нови текстове остава законът за местните данъци./24 часа

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648