Бюджетният дефицит за 2012 г. е 350 млн. лв.

България 01.02.2013 11:31

Бюджетното салдо за 2012 г. е отрицателно и е в размер на 350,2 млн. лв. или 0,45% от прогнозния БВП.

Това показват данните за Консолидираната фискална програма, публикувани от Министерството на финансите.

Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на 6,1 млрд. лв., или 7,8% от прогнозния БВП.

Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения в Закона за държавния бюджет за 2012 г., който е 1,09 млрд. лв. или 1,3% от БВП.

Съпоставено с 2011 г., когато дефицитът по КФП бе в размер на 1,488 млрд. лв. (2% от БВП), бюджетната позиция към края на 2012 г. се подобрява номинално с 1,1 млрд. лв., или с 1,5 процентни пункта от БВП.

Бюджетното салдо по КФП към края на 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 680,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 330,2 млн. лв., съобщават от Министерството

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2012 г. са 27,469 млрд. лв. или 35,4% от прогнозния БВП,

при 33,7% от БВП за 2011 г. Съпоставени с 2011 г., постъпленията на консолидирано ниво са нараснали номинално с 8,2%, или в бюджета са постъпили с 2 млрд. лв. повече. В групата на данъчните приходи се отчита нарастване с 4,5% (929,1 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните приходи и помощите – с 24,3% (1,162 млрд. лв.).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2012 г. са в размер на 27,819 млрд. лв., което представлява 93,2% от годишния разчет. /БГНЕС

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648