Българите държат на депозит 110 млрд. лева, кредитите са 77,8 млрд. лева

България 23.09.2022 16:16 Снимка: ДНЕС+

Българите държат на депозит 110 млрд. лева, кредитите са 77,8 млрд. лева

Размерът на депозитите в края на август надмина 110 млрд. лева, кредитите са за над 77,8 млрд. лева, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Депозити

В края на август депозитите на неправителствения сектор в страната са над 110,3 млрд. лв. (71,4 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 10,9 на сто (10,3 на сто годишно повишение през юли 2022 година).

Депозитите на нефинансови предприятия са над 37,9 млрд. лв. (24,5 на сто от БВП). В сравнение с август миналата година те се увеличават с 21,3 на сто (18,2 на сто годишно повишение през юли 2022 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12,5 на сто на годишна база през август 2022 година и в края на август достигат 3,672 млрд. лв. (2,4 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 68,724 млрд. лв. (44,5 на сто от БВП) в края на август 2022 година. Те се увеличават със 7,3 на сто спрямо същия месец на 2021 г. (7 на годишен ръст през юли 2022 година).

Кредити

В края на август 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 77,847 млрд. лв. (50,4 на сто от БВП) при близо 77 млрд. лв. към юли 2022 г. (49,8 на сто от БВП). През август 2022 г. те се увеличават на годишна база с 13,9 на сто (13 на сто годишно повишение през юли 2022 година).

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 12,1 на сто на годишна база и в края на август достигат 40,1 млрд. лв. (26 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са почти 32 млрд. лв. (20,7 на сто от БВП). Спрямо август 2021 г. те се увеличават с 15,1 на сто. В края на август жилищните кредити са близо 15,6 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18 на сто. Потребителските кредити възлизат на 14,77 млрд. лв. и се увеличават с 13,5 на сто спрямо август миналата година.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10,6 на сто на годишна база през август 2022 г. (7,2 на сто годишно повишение през юли 2022 г.) и в края на месеца са 430,6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,75 млрд. лв. (3,7 на сто от БВП). В сравнение с август 2021 г. те се увеличават с 20,7 на сто (17,7 на сто годишно повишение през юли 2022 година).

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648