40 съдилища работят с Единната информационна система

България 21.09.2020 16:27 Снимка: ДНЕС+

40 съдилища работят с Единната информационна система

Общо 40 съдилища продължават да работят с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изпълнение на решение на Пленума на ВСС, в указания срок – 17.09.2020 г., с писма до ВСС административните ръководители на 23 съдилища са изразили желание да продължат въвеждането на нови дела в системата. Всички образувани дела в ЕИСС ще бъдат довършени в нея. Това съобщиха на сайта на ВСС.

Въвеждането на нови дела в ЕИСС ще продължи във Военно-апелативен съд, Военен съд – София, районните съдилища в Пирдоп, Етрополе, Белоградчик, Кула, Пазарджик, Крумовград, Мадан, Златоград, Девин, Нова Загора, Провадия, Разград, Силистра, Дулово, Тутракан, Горна Оряховица, Дряново, Трявна, Луковит, Червен бряг, Девня, както и 17–те пилотни съдилища – Апелативен съд – София, Апелативен съд – Велико Търново, окръжните съдилища в Благоевград, Перник, Смолян, Варна, Велико Търново, и районните съдилища в Сливница, Костинброд, Смолян, Чепеларе, Елхово, Тополовград, Търговище, Омуртаг, Велико Търново и Елена.

ЕИСС е създадена в изпълнение на Дейност 3.1 „Разработване на Единната информационна система на съдилищата“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С решения на Пленума на ВСС ИСС е одобрена за използване в 153 – съдилища, с изключение на административните съдилища и Върховен административен съд, както график за пилотното ѝ внедряване в 17 съдилища.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. е приет окончателния график за внедряване на ЕИСС.

CHF CHF 1 1.82379
GBP GBP 1 2.15904
RON RON 10 4.01048
TRY TRY 10 2.10175
USD USD 1 1.65959