Мултимедия 28.05.2020 15:11 Снимка: ДНЕС+

Проверяват градинките в "Приморски", поддържани със средства по общински проект

Първите рози цъфнаха в облагородените градинки в Район „Приморски” по Наредбата на Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, общинска собственост

7 етажни собствености в Район „Приморски” представиха проекти и получиха безвъзмездно финансиране за облагородяване на прилежащите им зелени площи.В изпълнение на Наредбата специално назначена Комисия от специалисти в районната администрация проследиха не само предварителната фаза на подготовка на проектите, но и осъществяването им към 30 ноември 2019 г. Съгласно изискванията поддръжката на облагородените площи е задължение на Етажните собствености в следващите 3 години. В тази връзка Комисията периодично е задължена да извършва проверки.

Така през месец май 2020 г. беше констатирано, че одобрените за облагородяване пространствата и на 7 – те Етажни собствености са естетично озеленени, засята е трайна многогодишна растителност, изградена е поливна система, обособени са кътове за отдих, монтирана е паркова мебел. 

CHF CHF 1 1.82056
GBP GBP 1 2.17694
RON RON 10 4.04473
TRY TRY 10 2.28993
USD USD 1 1.65987