Още снимки:
test

ЕРА България АД: Не сме правили опити за регистрация на марката в България

04.08.2010 17.16

Във връзка с публикуваната по-рано днес статия "Шефката на варненска фирма за имоти измамила колеги с над 2 млн. лв.", от ЕРА България АД поискаха право на отговор. Публикуваме пълния текст на писмото:

Изпращам ви отговор от ЕРА България АД по повод на спекулации относно марката ЕРА и правата за ползване,които има ЕРА България и всички нейни членове за територията на България,съгласувани с представителя по интелектуална собственост на ЕРА Франчайз Системс г-н Николай Игнатов в България и писмо на ЕРА Европа от г-н Ганьон относно статута на ЕРА България.

Ера България има права, произтичащи от Мастър Франчайз Договор с ЕРА Франчайз Системс, чрез Реалоджи Корпорейшън. Въз основа на този Договор ЕРА България има задължение и право да преотстъпва за ползване марката и Системата на ЕРА на франчайз-получатели ексклузивно за територията на България.

По отношение на марката не сме правили опити за регистрация в България, както се твърди в статията, защото това е единствено право на ЕРА Франчайз Системс. Още повече - ЕРА България се задължава по Мастър - договора за България да не предприема действия за регистрация на марките или подобни марки на територията на България:

„9. МАРКИ

А. Положителна репутация и притежание на марките

ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ потвърждава, че правото на ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ да използва марките произтича изцяло от настоящото Споразумение и се ограничава до дейността и франчайзинга на офиси съгласно и в съответствие с настоящото Споразумение и всички приложими стандарти, спецификации и оперативни процедури, предписани от ГЛОБАЛ в един или друг момент. Всяка непозволена употреба на марките от страна на ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ представлява нарушение на настоящото Споразумение и посегателство върху правата на ГЛОБАЛ и/или ЕРА върху марките. ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ потвърждава и се съгласява, че всяка употреба на марките от страна на ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и брокерите-членове и установената в резултат на това положителна репутация трябва да работят изключително в полза на ЕРА и ГЛОБАЛ, и, че настоящото Споразумение не пренася върху ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ положителна репутация или други интереси към марките (освен правото да отдава членства и да предоставя услуги в съответствие с настоящото Споразумение). Всички разпоредби на настоящото Споразумение, които се отнасят до марките, важат и за всички други търговски марки, сервизни марки и търговски символи, които са одобрени за използване и чийто лиценз е предоставен на ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ от ГЛОБАЛ. ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява да не регистрира марките или други марки, подобни на марките, или да оспорва собствеността на ЕРА върху марките в нито един момент и на нито едно място.”

(Извадка от МД ЕРА)

Относно регистрацията на Марките на ЕРА в Патентно ведомство в България:

Както казахме ЕРА България има действащ Мастър-франчайз договор за марката ЕРА от 01.09.2006 г.

Фирма ЕРА Франчайз Системс е подала надлежно на 18.11 2005 г., в съответствие с българското законодателство, основните си марки за регистрация - входящи номера - 82714, 82715 и 82716 в Патентно ведомство България.

Във връзка с колизия с по-ранна марка на Словенска фирма, заявките са получили предварителен отказ за регистрация. В Патентното ведомство е проведена процедура по отменяне на словенската марка и процедурата е приключила окончателно с Решение за отменяне на регистрацията на марката на словенската фирма.

След влизането в сила на решението за отменяне на словенската марка, процедурите по регистрация на горецитираните марки са възобновени и съгласно българското законодателство, марките на ЕРА Франчайз Системс са надлежно регистрирани за България , с регистрови номера, както следва: 00074639,00074770,00074771.

Съгласно българското законодателство, договорът за изключителна лицензия на името на ЕРА България ще бъде вписан за всяка от трите марки и съответно публикуван по надлежния ред. До момента на приключване на производството по отменяне на словенската марка вписването на този договор не е могло да бъде публикувано, което е причина за спекулации и нападки от страна на недоброжелатели,които вдигат шум ,защото са загубили съдебни дела и дължат пари.Няма новина в това.

Тази публикация в Патентно Ведомство е валидна за трети лица и не променя действието на правата за ползване на марката ЕРА,които има ЕРА България и всеки франчайзо-получател на територията на страната.

Предоставянето на правото за ползване на марката ЕРА и отнемането на това право за територията на България е изключително право на ЕРА Франчайз Системс,чрез дружеството ЕРА България АД съгласно действащ по настояще Мастър-Франчайз Договор.

ЕРА България преотстъпва тези права на своите франчайз-получателите чрез Договори за франчайзинг. Само ЕРА членовете имат изключително правото да оперират като самостоятелни агенции за недвижими имоти под марката ЕРА в България.

Теодора Димитрова

Изпълнителен Директор

ЕРА България АД

Към писмото също така е приложено и становище на Президента на ERA Franchise System, Reology Франсоа Ганьон относно статуса на марката ЕРА:

18 Март 2009 год.

До всички заинтересовани

Уважаеми Дами и господа,

Желаем да потвърдим статуса на марката ЕРА и нейното развитие в България.

Правата върху търговската марка ЕРА, лого, знаци,табели и бранд принадлежат на ERA Franchise System LLC (ЕРА Франчайз систем), филиал на Reology (Реолоджи). ERA Franchise System LLC регистрира и притежава правата върху търговската марка във всички страни по света. В последствие тя прехвърля правата върху мастър франчайзьорите във всяка страна чрез договор, наречен Споразумение за Мастър Франчайзинг.

В случая в България – ситуацията тук е същата, използвана и във всички останали страни по света по отношение на стандартите и изискванията наложени от Reology. Теодора Димитрова и нейния партньор са закупили мастър франчайз правата за България. Съгласно този договор те имат правата да продават ЕРА Франчайз на територията на страната.

ERA Franchise System, Reology и ЕРА Европа имаме удоволствието да имаме за партньор, личност като г-жа Теодора Димитрова и с голямо желание ще продължим да й съдействаме и подкрепяме нея и нейния екип в усилията й да направи марката ЕРА номер едно сред франчайз компаниите в България.

С уважение,

Франсоа Ганьон

Президент

Днес+

Коментирай статията

25.11.2010 22:03
гост
Мислех че Христо Илиев и Адрес все пак разбират от честен бизнес, но май съм била в грешка.
06.08.2010 10:42
гост
Към питащия кой е Франсоа Ганьон? Отговорът е Чукача на майка ти!
06.08.2010 07:31
гост
Гатанка:
Франсоа Ганьон е президент на:
1. ЕРА ФРАНЦИЯ
2. ЕРА ФРАНЧАЙЗ СИСТЕМ
3. РИЪЛОДЖИ ГЛОБЪЛ СЪРВИСИС ИНК
Който познае, печели част от писмото на Франсоа Ганьон. Аз неуспях да позная

"Към писмото също така е приложено и становище на Президента на ERA Franchise System, Reology Франсоа Ганьон относно статуса на марката ЕРА:

18 Март 2009 год."
05.08.2010 00:49
гост
ERA Franchise System, Reology и ЕРА Европа имаме удоволствието да имаме за партньор, личност като г-жа Теодора Димитрова и с голямо желание ще продължим да й съдействаме и подкрепяме нея и нейния екип в усилията й да направи марката ЕРА номер едно сред франчайз компаниите в България.

С уважение,

Франсоа Ганьон

Президент
05.08.2010 00:49
гост
www.bnews.bg/article-13634
04.08.2010 23:57
гост
ОТ Закона за марките и географските означения- според които лицензия за ползване на права върху търговска марка може да се преотстъпва само от притежателя им или от лицензодателя на изключителна лицензия. Освен това според съдържанието на посочената разпоредба лицензирането на тези права е допустимо само при наличие на търговска марка, т.е след нейната регистрация, а не след заявяването й за регистрация.
04.08.2010 23:55
гост
Госпожата явно не знае нищо за регистрациите на марките в Патентно ведомство.Марката е продукт който е географски обвързано понятие.Такова нещо като регистрирана марка в САЩ за цял свят, без вписвания в европейското OHIM и нашето Патентно ведомство НЯМА.Франчайзинговият договор като лицензионен договор е определен в ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ.След влизането на България в ЕС, регистрацията за ЕС е и за България и за всяка марка се вписва:1Собственик:2 Лицензополучател с неговите права.Всичко това стои се регистрира в Патентно ведомство и това не е само декларативно за трети лица(все едно да кажем че Агенция по вписванията има само декларативно значение)а показва кой е притежателя по закон на марката и на кой е дал права и какви.Дали сега има вписана лицензия не е важно понеже при подписването на договора с излъганите камилчета, такава лицензия не е била налична.Също така в договора за франчайз не е опоменат същественият недостатък на предлаганият продукт "франчайз на ERA", а именно че няма вписана лицензия за предоставяне на права за марката и липсва нещо което да се нарече ноу - хау, което в най добрия случай не е коректно.Искам да се обърна към журналистите, колеги ако искате да разберете казуса обърнете се към патентен специалист.Нека да предостави госпожата документа от Патентно ведомство с който я уведомяват че ще може да регистрира въпросната марка, иначе само си говорим.

Последни от Крими
19:22
Прокуратурата зове "гостите" на Манолев да излязат на светло
18:38
Манолев отказал да дава обяснения, криминалистична регистрация и декларация за имотно състояние
16:09
Александър Манолев вече е обвиняем, гаранцията му е 100 000 лева
15:32
Лютви Местан плати паричната си гаранция
12:08
Десислава Иванчев очаква присъда и на втора инстанция
24 април 2019 г.
16:43
Проверяват 746 къщи за гости и близо 100 джипа, яхти и АВТ-та
14:49
ГДБОП разби група за сексуална експлоатация в София
14:14
Само една телефонна измама след ареста на бандата от Горна Оряховица
11:07
Дядо ще лежи 16 г. за убийство с брадва на приятел, скрил трупа му в двора
11:04
Арестувана е смолянчанка дала 20 лв. подкуп на полицай
11:01
Дадоха на съд 54-годишен за убийството на майка му в Добричко
10:51
Маскиран заплаши с пистолет продавачка в Хасково
09:16
Главният прокурор взе на специален надзор разследването срещу Местан
23 април 2019 г.
17:30
ВКС обяви решението за присъдите на петимата полицаи за смъртта на Чората
16:45
Съдът глобява майката на Николай Банев 9 месеца след катастрофа
12:46
Четирима с обвинения за данъчни престъпления, пети се издирва
12:18
Ракия, мастика и бира задържаха митнически служители в района на Дунав мост
12:17
Шефът на НОИ в Силистра окончателно отстранен от длъжност
10:29
Вълчо Арабаджиев вече е на свобода, внесъл е гаранцията си от половин милион лева
22 април 2019 г.
19:48
Отпадна търгът за продажбата на къщата на Баневи
13:23
Северин: Много съжалявам, искам да върна времето назад. И аз съм сирак!
12:36
Задържаха над 900 000 къса нелегални цигари при две проверки
11:08
Нападнаха 68-годишна с нож и бокс в дома й в с. Камен, свиха 120 лв. и телефони
09:31
Неизвестни подпалиха личния автомобил на кмета на община Козлодуй
21 април 2019 г.
15:22
Оставиха в ареста антитерориста, искал откуп за краден мерцедес

Най-четени от Крими

Избор на редактора